I.A.S. d.o.o.  ZAGREB , CROATIA , EU

...THE ART OF AUTOMATION SIMPLICITY... 

Home

CNC TEHNOLOGIJA
CNC TECHNOLOGY

GRAFIČKI DIZAJN
GRAPHIC DESIGN

AUTOMATIKA
AUTOMATION

STROJNA OBRADA
MACHINING

PROJEKTIRANJE
DESIGN

RAZVOJ
DEVELOPMENT

PROIZVODNJA CNC STROJEVA
CNC MACHINE MANUFACTURE

ODRŽAVANJE STROJEVA
MACHINE MAINTENANCE

OPREMA I DIJELOVI
EQUIPMENT & PARTS

4823 views